Klauzula informacyjna

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H. Smorawiński Sp. z o.o. z siedzibą 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, KRS nr: 0000724623, NIP: 7780000107. Kontakt z Administratorem można uzyskać bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bmw-smorawinski.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: iodo@bmw-smorawinski.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy z Administratorem, której Pani/Pan jest/będzie stroną, dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i d) RODO oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja usługi gwarancyjnej, z tytułu rękojmi, realizacja uprawnień konsumenckich, zobowiązań podatkowych, dochodzenie roszczeń), a brak ich podania może powodować niemożność wykonania świadczenia przez Administratora.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją umowy.
  5. P.H. Smorawiński Sp. z o.o. udostępnia zebrane dane grupie BMW AG z siedzibą w Monachium, w tym BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem a także podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym instytucjom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, kancelariom prawnym i podatkowym, podmiotom doradczym i biurom informacji gospodarczej, firmom ubezpieczeniowym i pośrednikom ubezpieczeniowym.
  7. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.Powrót do listy klauzul